Najbardziej zaufane narzędzie diagnostyczne i sposób naprawy komputerów typu PC na całym świecie

Po zidentyfikowaniu problemów ze sprzętem, za pomocą PC-Doctor serwis diagnozuje i finalizuje naprawę, jednocześnie weryfikując, czy problemy zostały już ostatecznie zażegnane. Raporty generowane dla klientów zawierają kompletny inwentarz systemu, każdy test przeprowadzony na systemie oraz działania, które zostały podjęte w celu rozwiązania istniejącego problemu.

Wiodący Diagnostyczny Zestaw naprawczy komputerów PC
Komputerowe testy diagnostyczne PC Doktor pozwalają profesjonalnym technikom i producentom systemów na szybkie i precyzyjne rozwiązywanie problemów z komputerem.

Diagnozowanie problemów z uruchomieniem systemów

Diagnostyka jeszcze nigdy nie była tak szybka i precyzyjna!

Użycie PCI i karty miniPCI POST do weryfikacji integralności połączeń zasilających, gdy system wykonuje test przy uruchamianiu komputera - POST. Karty elektroniczne wyświetlają również szybkość magistrali PCI, a także odczyty napięcia.
Karty elektroniczne wyświetlają kody wskazujące, co system BIOS robi przed załadowaniem systemu. Jeśli system nie uruchamia się, ostatni kod POST-u z BIOSu jest wyświetlany na 2-cyfrowym wyświetlaczu LED, wskazując operację, która się nie powiodła.

Diagnozowanie najnowszych komponentów
- test obsługuje najnowsze modele procesorów, dysków twardych i SSD, GPS i testy szerokopasmowe
- testowanie do 96 GB pamięci

Rozwiązanie okresowo występujących problemów
- Test obciążenia systemu i równoległe testy wyodrębniają sporadyczne problemy
- Rejestr zdarzeń systemowych pokazuje kiedy występuje BSOD i jakie urządzenie lub sterownik go powoduje

Narzędzie PC Doktor to:
- diagnostyka i testy systemu Windows. Diagnostyka i testy z poziomu "low-level*"
- Ponad 300 testów przeznaczonych zarówno dla nowoczesnego jak i starszego osprzętu komputerowego.

*Dzięki systemowi PE działającemu w trybie Low-Level istnieje możliwość sprawdzenia komputera z każdym systemem operacyjnym oraz bez systemu!

 

Wykaz testów wykonywanych przez narzędzie PC-Doctor dostępny w salonie.

Link do przykładowego standardowego raportu.

Standardowy Raport PC-Doctor

Link do przykładowego rozszerzonego raportu. Test został celowo przerwany.

Rozszerzony Raport PC-Doctor

 


(okrojona wersja programu jest stosowana w laptopach IBM, Lenovo HP i innych)

 

*Ilość oraz rodzaj testów jest zależny od zainstalowanego w komputerze sprzętu oraz zaimplementowanej w nim technologii

Zalety

PC Doctor istotnie przoduje wśród możliwości zestawów diagnostycznych do naprawy komputerów PC, które od lat są wykorzystywane przez punkty naprawcze, producentów, niezależne serwisy komputerowe i innych specjalistów do rozwiązywania  problemów ze sprzętem. Oprócz aktualnej diagnostyki, nowy zestaw zapewnia szybsze przeprowadzenie badań oraz możliwość uzyskania szczegółowych obrazów z  systemu, aby jasno pokazać wszystkie zmiany przeprowadzone na sprzęcie i sterownikach.

Najwyższa jakość!

PC Doctor jest wykorzystywany przez profesjonalnych techników PC,  dostawców usług, centra naprawcze, sprzedawców komputerów, przedsiębiorstwa IT ,producentów, projektantów systemów i zaawansowanych hobbystów.